dnes je 13.8.2022

Input:

Prirodzený úbytok tovaru z pohľadu inventarizácie v roku 2022

26.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.2 Prirodzený úbytok tovaru z pohľadu inventarizácie v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod


Ako treba preukazovať prirodzený úbytok tovaru ako sú potraviny- zelenina, ovocie a pod., môže sa vybrať niekoľko komodít a sledovať určité obdobie tieto straty a výsledné percento zovšeobecniť pre všetok tovar? Aké percento je bežné?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Norma prirodzených úbytkov zásob predstavuje pravidlá a hodnoty, ktoré si určuje samotná účtovná jednotka na krytie prirodzených a nezavinených strát vznikajúcich:

  • - v dôsledku fyzikálno-chemických vlastností súvisiacich s dlhotrvajúcim skladovaním (vyschnutím, vyparením a pod.),
  • - v dôsledku manipulácie so zásobami v skladoch (rozliatím, rozdrvením a pod.),
  • - v predajniach prirodzeným úbytkom zásob (vysušením, sekaním, vypečením a pod.), zmenami kvality a krádežou tovaru zákazníkmi.

Normy prirodzených úbytkov