dnes je 7.12.2022

Input:

Príspevky na celoeurópsky dôchodkový produkt od 1. 1. 2023

24.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.1 Príspevky na celoeurópsky dôchodkový produkt od 1. 1. 2023

Ing. Alena Zábojová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 24. 3. 2022 schválila zákon č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 129/2022 Z. z.”). Týmto zákonom sa v Čl. II s účinnosťou od 1. 1. 2023 menia a dopĺňajú ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d), § 9 ods. 2 písm. h), § 11 ods. 8 až 10, § 37 ods. 1 písm. c), § 43 ods. 3 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) a súvisiace odkazy.

Čo viedlo k schváleniu zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte

Uvedený zákon bol prijatý s cieľom, aby si občania pracujúci alebo podnikajúci v Európskej únii (EÚ), mohli preniesť dôchodkové úspory naprieč hranicami členských krajín a to prostredníctvom celoeurópskeho osobného