dnes je 28.9.2021

Input:

Rozdelenie zisku zaniknutej spoločnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021

29.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.07.2.1 Rozdelenie zisku zaniknutej spoločnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021

Ing. Alena Zábojová


Od 1. 1. 2017 došlo k zlúčeniu 2 spoločností. K 31. 12. 2016 bola zostavená mimoriadna účtovná závierka zanikajúcej spoločnosti. Po vyplatení vyrovnávacieho podielu odchádzajúcemu spoločníkovi bol zvyšok vlastného imania zaniknutej spoločnosti v nástupníckej spoločnosti zaúčtovaný na účet 428-1 (napr. 100 000 €).

V roku 2021 si spoločníci chcú rozdeliť tento zisk (vlastné imanie zaniknutej spoločnosti). Bude sa to považovať za zisk z roku 2016 – teda sa odvedie odvod na zdravotné poistenie, alebo sa vyplatenie toho zisku zdaní zrážkovou daňou 7 %.

Zároveň nástupnícka spoločnosť eviduje na účte 428-2 svoj nerozdelený zisk z roku 2016 (napr. 50 000 €). Ak by chcela vyplatiť aj tento nerozdelený zisk z roku 2016 vo výške 50 000 €,