dnes je 7.2.2023

Input:

Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách od 1. januára 2023

18.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.524 Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách od 1. januára 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Na úvod je potrebné uviesť sadzby stravného (diéty) pri tuzemskej pracovnej ceste, a to najmä preto, že od výšky diét pri tuzemskej pracovnej ceste sa odvíjajú ostatné viaceré ďalšie sumy stravného (napríklad maximálny daňový výdavok na stravné u SZČO alebo minimálna hodnota stravovacej poukážky - gastrolístka).

Nárok na stravné pri tuzemskej pracovnej ceste upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona patrí zamestnancovi stravné za každý kalendárny deň tuzemskej pracovnej cesty, ktorá trvala viac ako 5 hodín. Nárok na stravné pri tuzemskej pracovnej ceste má aj SZČO (živnostník). Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov platí, že ak daňovník