dnes je 20.3.2023

Input:

Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách v roku 2023

3.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.531 Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Zamestnanci vyslaní za pracovnú cestu do zahraničia majú nárok na stravné, ktorého výška sa odvíja od dĺžky trvania pracovnej cesty a sadzby základného stravného pre danú krajinu. Pre zahraničné pracovné cesty zatiaľ nedochádza k žiadnej zmene. Naďalej tak platí pre rok 2023 nasledovné:

 
Dĺžka trvania pracovnej cesty Výška stravného v roku  
do 6 hodín vrátane  stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného  
nad 6 hodín - 12 hodín vrátane  stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného  
nad 12 hodín  stravné vo výške 100 % zo základnej sadzby stravného  

Pre doplnenie možno uviesť, že sumu základnej sadzby stravného je možné vyhľadať v Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby