dnes je 13.8.2022

Input:

Smernica k oprave odpočítateľnej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.9.11 Smernica k oprave odpočítateľnej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Ing. Monika Ziškayová


Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO): 
 
Názov vnútropodnikovej smernice: Oprava odpočítateľnej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:  
Schválil:  

Stiahnuť dokument

Článok I

Všeobecné ustanovenie

Smernica upravuje spôsob opravy odpočítateľnej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Smernica sa riadi zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Podľa § 25a ods. 1 zákona o DPH dodávateľ, platiteľ dane, môže znížiť základ dane pri dodaní tovaru alebo služby, ktorý je z tohto dodania povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1