dnes je 19.5.2024

Input:

Smernica k uplatňovaniu DPH pri skupinovej registrácii

10.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.9.13 Smernica k uplatňovaniu DPH pri skupinovej registrácii

Ing. Monika Minárik


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO): 
 
Názov vnútropodnikovej smernice: Uplatňovanie DPH pri skupinovej registrácii 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:  
Schválil:  

Na zabezpečenie ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bola vydaná nasledovná smernica:

Uplatňovanie DPH pri skupinovej registrácii

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Smernica upravuje práva a povinnosti pri skupinovej registrácii na účely dane z pridanej hodnoty v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Smernica sa riadi zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”).

Skupinová registrácia