dnes je 28.5.2022

Input:

Smernica o použití sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov

12.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.23.5 Smernica o použití sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov

Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):
 
   
Názov vnútropodnikovej smernice: Použitie sociálneho fondu na stravovanie 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Cieľom tejto smernice je stanovenie zásad pre použitie prostriedkov sociálneho fondu (ďalej len „SF”) za účelom zabezpečenia stravovania zamestnancov.
 2. Sociálny fond je fond, ktorý vytvára zamestnávateľ na realizáciu sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o svojich zamestnancov.
 3. Súvisiaca legislatíva :
  • Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce.

  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

  • Zákon č.