dnes je 19.5.2024

Input:

Smernica o zálohovaní pet fliaš a plechoviek z hľadiska DPH

12.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3 Dane

Verlag Dashöfer

7.3.1 Smernica o zálohovaní pet fliaš a plechoviek z hľadiska DPH

Ing. Monika Minárik


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO): 
 
Názov vnútropodnikovej smernice: Zálohovanie pet fliaš a plechoviek z hľadiska DPH 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:  
Schválil:  

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Na zálohované jednorazové vratné obaly na nápoje, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej republike a na odpady z týchto obalov sa vzťahuje zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 302/2019”).

Tento zákon upravuje okrem iného práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri zálohovaní jednorazových