dnes je 19.6.2024

Input:

Smernica upravujúca harmonogram účtovnej závierky v NO

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.10.1 Smernica upravujúca harmonogram účtovnej závierky v NO

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:       
Názov internej smernice:    Harmonogram účtovnej uzávierky a závierky    
Poradové číslo smernice:       
Vy pracoval:       
Schválil:       
Dátum vyhotovenia internej smernice:       
Za správnosť smernice zodpovedá:       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:       
Platnosť internej smernice:       
Prílohy:       

Článok IVšeobecné ustanovenia

V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. účtovná jednotka uzavrie vždy účtovné knihy v nasledovných prípadoch:

  • k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna účtovná závierka),

  • ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu,

  • ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie