dnes je 24.2.2020
Input:

Sportovní akce v Chorvatsku z pohledu DPH

3.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.2000.3 Sportovní akce v Chorvatsku z pohledu DPH

Ing. Zdeněk Kuneš

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Česká firma (s. r. o., plátce DPH) pořádá max. 2x ročně sportovní akci v Chorvatsku. Fakturuje startovné jak českým plátcům, tak neplátcům DPH. Domníváme se, že místo plnění je v Chorvatsku a startovné nepodléhá v ČR DPH, ať fakturuje komukoliv.

Myslíme však, že podléhá DPH v Chorvatsku a že by se s. r. o. měla zaregistrovat k DPH v Chorvatsku a tam také DPH odvádět. Pokud ano, z jakého základu se DPH v Chorvatsku počítá? Když je např. startovné 50 tis. Kč, z této částky se v ČR DPH neodvádí. Projeví se vůbec tato částka v nějakém řádku přiznání k DPH v ČR? A je v Chorvatsku základem DPH 50 tis. Kč?

Má na otázku, zda se zaregistrovat či nezaregistrovat, vliv i skutečnost, že sportovní akce se koná pouze občas, max. 2x ročně?

Pokud se jedná o případ, že se na tuto akci mohou přihlásit různí účastníci, tedy nejedná se o činnost poskytnutou osobě povinné k dani, ale jedná se o poskytnutí služby, spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, je podle § 10b ZDPH místem plnění místo konání této akce.

Pokud se v daném případě tato akce koná v Chorvatsku, je místem plnění Chorvatsko a plátce je podle chorvatských předpisů povinen přiznat daň v Chorvatsku již poskytnutím prvního tohoto plnění.

Plátce uvede toto plnění na ř. 26 daňového přiznání a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s uskutečněním této akce má nárok na odpočet daně.

Pozn. Olgy Holubové:

Pro přesnější závěr chybí více informací. Obecně však lze říci, že může-li být startovné chápáno jako úplata za oprávnění ke vstupu, o čemž nejsem bez znalosti podrobností zcela přesvědčena, je místo plnění v Chorvatsku, a to bez ohledu na status osoby, které je služba poskytnuta. Doporučuji však konzultaci s daňovým poradcem.