dnes je 15.4.2024

Input:

Spôsob vedenia účtovníctva v PÚ

27.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.34 Spôsob vedenia účtovníctva v PÚ

Ing. Eva Miháliková; Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:         
Názov internej smernice:   Spôsob vedenia účtovníctva     
Poradové číslo smernice:         
Dátum vyhotovenia internej smernice:         
Za správnosť smernice zodpovedá:         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:         
Prílohy:             Útvar/oddelenie/   Meno   Dátum   Podpis   
prac. zaradenie   
Vypracoval:                   
Schválil:                   Účinnosť internej smernice od:   Odporúčané: začiatok bežného účtovného obdobia (1. 1. 20XX)   
Účinnosť internej smernice do:   Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX) Interná smernica sa nemusí viazať na účtovný rok, štandardy pre opravné položky sa menia najmä na základe opatrenia Ministerstva financií SR, pričom táto zmena sa môže implementovať do príslušnej smernice iba dodatkom.   

Vnútorný