dnes je 25.2.2024

Input:

Starostlivosť o dieťa a vylúčenie povinnosti platiť poistné

2.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.764 Starostlivosť o dieťa a vylúčenie povinnosti platiť poistné

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Od 1.1.2024 nadobúda účinnosť novela č. 210/2023 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá opätovne mení právnu úpravu vylúčenia povinnosti platiť poistné. Aké to prináša dopady na vykazovanie poistného na sociálne poistenie, vám prinášame v nasledujúcom článku.

Žene (poistenke) vzniká nárok na materské od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku 8. týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Ak žiada o materské muž, poistenec má nárok na materské odo dňa, od ktorého žiada o nemocenskú dávku materské, a nárok na materské zaniká najneskôr dovŕšením tretieho roku veku dieťaťa (§ 49 ods. 1 a ods. 2 zákona o sociálnom poistení). Iný poistenec (napr. otec dieťaťa) má podľa zákona o sociálnom

Najčítanejšie články
viac článkov