dnes je 25.10.2021

Input:

Transformácia účtovného záznamu od 1.1.2022

30.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.1.1 Transformácia účtovného záznamu od 1.1.2022

Ing. Roman Juráš

V pripravovanej novele zákona o účtovníctve (ďalej len ZoÚ) sa samostatne pojednáva o transformácii účtovného záznamu, najmä v § 33 ZoÚ.

Transformáciou účtovného záznamu sa rozumie zmena podoby účtovného záznamu pri spracovaní účtovného záznamu v účtovnej jednotke, pričom neporušenosť obsahu účtovného záznamu ostáva zachovaná. Zmenou podoby účtovného záznamu je zmena z listinnej podoby účtovného záznamu na elektronickú podobu účtovného záznamu alebo zmena elektronickej podoby účtovného záznamu na listinnú podobu účtovného záznamu.

Transformovať možno len originálny účtovný záznam, teda taký, ktorý ešte nebol predmetom transformácie. Následne má účtovná jednotka povinnosť uchovávať účtovný záznam v tranformovanej podobe. Napr. pri naskenovaní faktúry prijatej poštou v papierovej podobe je potrebné uchovávať tento sken,