dnes je 13.8.2022

Input:

Tvorba sociálneho fondu z pohľadu dane z príjmov v roku 2022

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.2 Tvorba sociálneho fondu z pohľadu dane z príjmov v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod

V podnikateľských subjektoch, ako aj v nepodnikateľských subjektoch, ktorí sú zamestnávatelia, vytvárajú sociálny fond, ktorého finančné prostriedky sa používajú na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Sociálny fond je tak významným nástrojom realizácie sociálnej politiky každého zamestnávateľa a jedným zo zdrojov jej financovania.

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu je predmetom úpravy zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Prostredníctvom sociálneho fondu teda dochádza k zabezpečeniu rôznych plnení predovšetkým sociálneho charakteru určených pre zamestnancov podniku.

Subjekty povinné vytvárať sociálny fond

Zákon o sociálnom fonde v ustanovení § 2 ods. 2 upravuje okruh zamestnávateľov, ktorí sú povinní