dnes je 25.2.2024

Input:

Uchovávanie a archivácia účtovných záznamov spoločnosti z pohľadu zákona o účtovníctve

31.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.2 Uchovávanie a archivácia účtovných záznamov spoločnosti z pohľadu zákona o účtovníctve

Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR


Spoločnosť vystavuje odberateľské faktúry priamo v systéme (systém vytvorí PDF faktúry a toto PDF sa rovno v systéme aj uloží). Pri odoslaní odberateľských faktúr spoločnosť postupuje dvoma spôsobmi:

1. skupina odberateľov - PDF odberateľskej faktúry sa odošle odberateľovi mailom priamo zo systému,

2. skupina odberateľov - odberateľská faktúra sa z PDF vytlačí na papier a listinná forma sa posiela odberateľovi poštou.

Spoločnosť pre svoje účely eviduje a ukladá PDF v systéme, nevytvára konverzie na listinnú formu (okrem tej, ktorú posiela na odberateľa v bode 2). Je takýto postup v súlade so zákonom o účtovníctve? Môže spoločnosť v smernici prehlásiť, že pre účely účtovníctva sa

Najčítanejšie články
viac článkov