dnes je 13.8.2022

Input:

Účtovanie cestovných náhrad v roku 2022

26.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.2 Účtovanie cestovných náhrad v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod

Vyúčtovaním pracovnej cesty, cestovnými náhradami, ako aj samotnými povinnosťami a nárokmi zamestnávateľa a zamestnanca pri pracovnej ceste sa zaoberá zákon č. 283/2002 Z. z. zo 16. mája 2002 o cestovných náhradách v znení nehorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“), ktorý sa ďalej odvoláva napríklad na:

  • - zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“, poskytuje hľadisko daňovej uznateľnosti pri poskytovaní cestovných náhrad),
  • - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“, vymedzuje pojmy ako konateľ spoločnosti a pod.),
  • - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „zákonník práce“, vymedzuje pracovný pomer i dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).

Zákon o cestovných