dnes je 28.11.2023

Input:

Účtovanie diaľničných známok v roku 2022

26.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.1 Účtovanie diaľničných známok v roku 2022

Ing. Alena Zábojová

Diaľničné známky - legislatíva

Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Diaľničné známky na Slovensku majú už od roku 2016 elektronickú podobu. Rovnako tomu je aj v roku 2022.

Základným legislatívnym predpisom v oblasti diaľničných známok je zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke, ktorý upravuje:

  • výber úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,

  • práva a povinnosti užívateľov vymedzených úsekov ciest,

  • pôsobnosť orgánov štátnej správy,

  • pôsobnosť správcu výberu úhrady diaľničnej známky,

  • výkon kontroly,

  • zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Diaľničné poplatky, ktoré je potrebné uhradiť pri využívaní diaľnic pri ceste po Slovensku, sa viažu na určité časové obdobie platnosti. Predpis, ktorým