dnes je 30.5.2023

Input:

Účtovanie elektronických stravných kariet

20.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.04.1.4 Účtovanie elektronických stravných kariet

Ing. Ivana Glazelová

Rozsah a podmienky stravovania zamestnancov ustanovuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce”).

Z ustanovení § 152 Zákonníka práce vyplýva, že zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie:

  • poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo

  • prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby (ďalej len „zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok”).

Suma príspevku na stravovanie

Podľa § 152 ods. 3