dnes je 22.4.2021

Input:

Účtovanie finančnej pomoci v rámci opatrenia č. 2 v jednoduchom účtovníctve v roku 2021

25.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.02.2.2 Účtovanie finančnej pomoci v rámci opatrenia č. 2 v jednoduchom účtovníctve v roku 2021

Ing. Monika Ziškayová


SZČO účtuje v jednoduchom účtovníctve a bol mu poskytnutý finančný príspevok COVID-19, opatrenie č. 2, pokles tržieb. Ako zaúčtovať uvedený príspevok v jednoduchom účtovníctve?

Pohľad autora na problematiku:

Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva postupuje podľa opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74 (ďalej len: „postupy účtovania v JÚ).

Prijatie príspevku, ktorý získal podnikateľ za účelom udržania zamestnanosti z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením COVID-19, sa účtuje ako dotácia podľa ustanovení § 18 postupov účtovania v JÚ. Určitým spôsobom ide o dotáciu na refundáciu výdavkov, ktoré sú upravené § 18 ods. 7 postupov účtovania v JÚ.

V knihe pohľadávok sa účtuje pohľadávka v očakávanej výške dotácie (príspevku). V deň prijatia peňažných prostriedkov z dotácie sa v knihe pohľadávok zaúčtuje zánik pohľadávky voči poskytovateľovi dotácie a súčasne v peňažnom denníku zdaniteľný príjem podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu (protipoložka k už zaúčtovaným výdavkom).

Národná rada SR schválila rozsiahlu novelu č. 416/2020 Z. z., ktorá upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi, medzi ktorými môžeme nájsť aj oslobodenie od zdanenia plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti u daňovníka, ktorý dosahuje príjmy podľa § 6 ZDP zákona o dani z príjmov.

V tejto súvislosti sa v nadväznosti na zamedzenie nepriaznivých vplyvov pandémie na podnikateľské prostredie tento príjem oslobodzuje u daňovníka, ktorý dosahuje príjmy podľa § 6 ZDP zákona o dani z príjmov, a ktorý ich prijme ako zamestnávateľ na preplatenie miezd svojim zamestnancov a zároveň aj