dnes je 25.2.2024

Input:

Účtovanie inventarizačných rozdielov v súvislosti s účtovnou závierkou za rok 2023

26.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.1 Účtovanie inventarizačných rozdielov v súvislosti s účtovnou závierkou za rok 2023

Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR

Predtým, ako účtovná jednotka zostaví účtovnú závierku za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2023, má povinnosť zinventarizovať svoj majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov a v prípade zistenia rozdielu medzi skutočným a účtovným stavom tento zaúčtovať ako tzv. inventarizačný rozdiel.

Vykonanie inventarizácie je jednou z dvoch podmienok preukázateľnosti účtovníctva podľa § 8 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve”).


Poznámka: účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32 zákona o účtovníctve) a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.

Podľa § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka

Najčítanejšie články
viac článkov