dnes je 29.9.2022

Input:

Účtovanie o krátkodobej zmenke v roku 2022

28.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.2 Účtovanie o krátkodobej zmenke v roku 2022

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Firma nakúpila 1. 2. 2021 krátkodobú zmenku (úrok 5 %) so splatnosťou 1 rok v sume 30 000 € a poplatok za nákup zmenky bol 100 €. Celkový úrokový výnos (5 % z 30 000 €) je 1 500 € => k 31. 12. 2021 bol alikvotne 1 375 € (125 € mesačne x 11 mesiacov).

Účtovanie v roku 2021:

  1. 1. 2. 2021: obstaranie zmenky - v obstarávacej cene 30 100 € (nominálna hodnota zmenky + poplatky) 259/379.
  2. 22. 2. 2021: úhrada zmenky 30 100 € 379/221.
  3. 22. 2. 2021: prevod zmenky do krátkodobého finančného majetku 30 100 € 256/259.
  4. 31. 12. 2021: zvýšenie hodnoty zmenky o alikvotný úrok k 31. 12. 2021 (od 22. 2. 21- 31. 12. 21) - úrok bol 1 375 € 256/666.

Účtovanie v roku 2022:

  1. 22. 2. 2022: inkaso zmenky na BÚ v sume 31 500 €:
  2. inkaso zmenkovej sumy navýšenej o alikvotný úrok roku 2021: 31 475 € 221 / 256,
  3. inkaso úrokového výnosu: 25 €