dnes je 25.2.2024

Input:

Účtovanie operatívneho a finančného leasingu v roku 2024

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.3 Účtovanie operatívneho a finančného leasingu v roku 2024

Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR

Operatívny a finančný prenájom – právny základ

V podnikateľskej praxi sú predmetom nájomných vzťahov (tzv. operatívny prenájom) najčastejšie osobné alebo úžitkové automobily, výrobné stroje a technológie, alebo administratívne a výrobné priestory. Podnikatelia využívajú operatívny prenájom najmä v prípadoch, kedy potrebujú majetok na svoje podnikanie, zároveň ho však nechcú vlastniť, pretože s ich vlastníctvom súvisia ďalšie povinnosti, ktorými sú napríklad pravidelná údržba, ochrana, servis, poistenie, a pod.

Prostredníctvom operatívneho lízingu je možné prenajímaný majetok využívať na podnikanie, a pritom ho nevlastniť. Podstatou nájomného vzťahu je skutočnosť, že prenajímateľ prenecháva vec nájomcovi do dočasného užívania za odplatu.

Najčítanejšie články
viac článkov