dnes je 28.11.2023

Input:

Účtovanie poskytnutých dotácií na energie v roku 2023

19.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.3 Účtovanie poskytnutých dotácií na energie v roku 2023

Ing. Ivana Glazelová

Parlament dňa 10. 11. 2022 schválil novelu zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorou sa možnosti štátnej podpory podnikov rozšírili o dotácie na vysoké ceny plynu a elektriny.

Žiadosť o kompenzovanie vysokých cien mohli podať všetky subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť, to znamená, ak sú poskytovateľom služby, alebo predajcom tovaru bez ohľadu na svoj právny status, veľkosť, či spôsob financovania.

Firmy museli o dotáciu požiadať. Maximálnu výšku dotácie, oprávnené obdobie a oprávnený náklad na určenie výšky dotácie určilo ministerstvo vo výzve na predkladanie žiadostí. Na dotáciu nemali nárok firmy, na ktoré sa vzťahujú sankcie prijaté Európskou úniou.

Zákon zavádza povinnosť pre