dnes je 6.2.2023

Input:

Účtovanie rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti od 1. 7. 2022

28.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.1 Účtovanie rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti od 1. 7. 2022

Ing. Ivana Glazelová

Zákonom č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 457/2021”) sa s účinnosťou od 1. 7. 2022 zaviedlo zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb tak, aby sa minimalizovala potreba používania 1 a 2 centových mincí.

Ustanovenie §3 ods. 4 zákona č. 457/2021 Z.z.: „Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho