dnes je 7.12.2022

Input:

Účtovanie zábezpeky v roku 2023

25.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.1 Účtovanie zábezpeky v roku 2023

Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca DipIFR

Zábezpeka všeobecne

Poskytnutím zábezpeky prijíma zaviazaná strana majetkové zabezpečenie na splnenie spravidla budúceho záväzku. Zábezpeka neslúži ako prostriedok na zabezpečenie samotného záväzku, ale ide o určitý ochranný mechanizmus, ktorým sa veriteľ snaží o zabezpečenie si uspokojenia svojej pohľadávky v čase, kedy dodávateľ nebude plniť svoj záväzok. Cieľom veriteľa je teda posilniť istotu, že jeho právo bude uspokojené, alebo minimalizovať škody spôsobené tým, že dlžník (dodávateľ) si nesplní svoje zmluvné povinnosti. Zábezpeka sa uvoľní po splnení záväzku.

V praxi, v obchodno-záväzkových vzťahoch, sa najčastejšie možno stretnúť so zábezpekou v podobe financií alebo kaucie, a to buď na báze dobrovoľnosti (závisí od dohody konkrétnych zmluvných strán, prípadne uplatnenia