dnes je 29.6.2022

Input:

Vplyv zmeny právnej formy podnikania na účtovníctvo a dane v roku 2022

31.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.1.1 Vplyv zmeny právnej formy podnikania na účtovníctvo a dane v roku 2022

Ing. Dušan Preisinger

Na základe právnej formy podnikateľských aktivít je v zmysle príslušných legislatívnych noriem upravené formálne postavenie podnikateľského subjektu (fyzická, alebo právnická osoba). Je potrebné uviesť, že fyzická osoba nemôže svoje podnikateľské aktivity automaticky previesť na právnickú osobu, môže však založiť obchodnú spoločnosť (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo a pod.; pozície týchto podnikateľských subjektov sú podrobne určené v Obchodnom zákonníku --> zákon č. 513/1991 Zb.; ide najmä o princípy ručenia za záväzky firmy, výšku základného imania a ďalšie podmienky, ktoré sú pre jednotlivé typy podnikateľských subjektov špecifické).

Nová spoločnosť vzniká na základe