dnes je 13.8.2022

Input:

Vrátenie daňového preplatku dane z príjmov v roku 2022

28.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.2 Vrátenie daňového preplatku dane z príjmov v roku 2022

Ing. Alena Zábojová

Čo sa rozumie pod pojmom daňový preplatok

Daňový preplatok je definovaný v § 2 písm. d) zákona č. 563/2009 Z. z. daňového poriadku. Podľa tohto ustanovenia daňového poriadku na účely tohto zákona sa rozumie daňovým preplatkom suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň.

Pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov v roku 2022 za rok 2021, môžu u daňovníka nastať dve situácie, buď je výsledkom:

  • daň na úhradu, alebo

  • daňový preplatok.

Preplatok vzniká napríklad vtedy, ak platené preddavky na daň počas roka boli vyššie, ako daňová povinnosť zistená v daňovom priznaní. U fyzických osôb tiež môže vzniknúť uplatnením rôznych nezdaniteľných častí či daňových bonusov v daňovom priznaní. U zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie dane, je vzniknutý preplatok vyplatený priamo