dnes je 20.4.2024

Input:

Vykazovanie, kontrola a zverejňovanie nefinančných informácií o udržateľnosti (ESG)

27.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.04.1.1 Vykazovanie, kontrola a zverejňovanie nefinančných informácií o udržateľnosti (ESG)

Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DiplFR

V novembri 2022 schválila Rada Európskej únie smernicu č. 2022/2464 ktorou sa mení nariadenie EÚ č. 537/2014, smernica 2004/109/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti - tzv. smernicu CSRD (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive), (ďalej aj „smernica CSRD”).

Smernica CSRD nahrádza súčasnú smernicu o zverejňovaní nefinančných informácií NFRD (angl. Non-Financial Reporting Directive), č. 2014/95/EU (ďalej aj „smernica NFRD”), ktorá je transponovaná do § 20 aktuálne platného zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „ZoÚ”).

Podľa § 20 ods. 9 ZoÚ, subjekt verejného záujmu, ktorého priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné