dnes je 28.9.2021

Input:

Vyplácanie zisku z minulých rokov z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021

29.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.07.2.2 Vyplácanie zisku z minulých rokov z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2021

Ing. Alena Zábojová


Akciová spoločnosť chce vyplácať v roku 2021 zisk dosiahnutý v rokoch 2008 a 2009. Podlieha tento zisk dani? V akej sadzbe?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Daň z príjmov

Podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak ide o podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie roka 2004 až 2016, nie je predmetom dane z príjmov (t. j. neplatí sa daň z príjmu).

Odvody do zdravotnej poisťovne

  • Dividendy vyplácané za obdobie rokov 2004 až 2010 nepodliehajú odvodom do zdravotnej