dnes je 24.2.2020
Input:

Vyúčtování služeb nájemcům z pohledu DPH

4.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.2000.4 Vyúčtování služeb nájemcům z pohledu DPH

Ing. Zdeněk Kuneš

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Pronajímatel má s nájemci sjednáno, že bude vyúčtování energií a služeb provedeno dvakrát ročně (vždy za první a druhé pololetí). Do kdy musí být vyúčtování vystaveno? Závisí to čistě na rozhodnutí pronajímatele, nebo se musíme řídit lhůtou vystavení dokladu do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty (tj. dne, kdy obdržím fakturu za energii k vyúčtování)?

Z § 21 odst. 4 písm. b) ZDPH vyplývá, že při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a telekomunikační služby, při přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem odečtu z měřicího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby.

Obdobně se podle § 21 odst. 4 písm. c) ZDPH zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem zjištění skutečné výše částky za službu, která je poskytována v přímé souvislosti s nájmem nemovité věci, která byla v souvislosti s tímto nájmem přijata. Tato úprava platí od 1. 4. 2019.

Z uvedeného vyplývá, že pro plátce, který rozúčtovává energie a služby pro své nájemníky, se za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den, kdy zjistí, resp. například na základě dokladů přijatých od dodavatelů spočítá skutečnou spotřebu pro jednotlivé nájemníky.