dnes je 24.2.2020
Input:

Vývoz - hodnota pro účely DPH

8.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.2000.6 Vývoz – hodnota pro účely DPH

Ing. Eva Krekulová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Prosím o ujasnění správně uváděné hodnoty do přiznání DPH u vývozu ř. 22.

Faktury jsou vystavené v EUR – v účetnictví hodnota v CZK – přepočet kurzem ČNB ke dni vystavení faktury. Ke každé faktuře přiloženo JSD + doklad s datem o výstupu z EU z celnice. Do ř. 22 máme správně uvádět fakturovanou hodnotu v CZK, která je v účetnictví, nebo hodnotu v EUR x kurz ke dni výstupu z EU? Do jakého měsíce DPH faktury uvádět – ke dni potvrzeného výstupu z EU nebo do měsíce vystavení faktury?

Podle § 63 odst. 2 ZDPH vzniká povinnost přiznat plnění, které je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet, ke dni jeho uskutečnění. Při dodání zboží do třetí země se za den uskutečnění plnění považuje podle § 66 odst. 3 ZDPH den výstupu zboží z území EU. Směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH, speciálně neupravuje okamžik uskutečnění plnění při vývozu zboží, ale obecně považuje vývoz za uskutečněný v okamžiku, kdy došlo k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník na kupujícího. Tento okamžik se zpravidla liší od okamžiku výstupu zboží z území EU.

Protože od novely zákona o DPH účinné od 29. července 2016 je daňovým dokladem při vývozu běžný daňový doklad a ten by podle § 29 ZDPH měl mimo jiné obsahovat i den uskutečnění plnění, vznikl v praxi problém, který okamžik by tedy měl být na daňovém dokladu uváděn. Touto problematikou se zabýval příspěvek Koordinačního výboru č. 492/25.01.17, kde je uvedeno stanovisko GFŘ, že v případě vývozu zboží ve smyslu § 66 ZDPH lze jako okamžik uskutečnění plnění uvádět jak datum, kdy zboží vystoupilo z území EU, tak okamžik, kdy došlo k dodání zboží podle § 21 ZDPH. K tomu dni, který pak bude na daňovém dokladu uváděn, by měl být použit kurz ČNB pro přepočet cizí měny na české koruny. A tento den je také rozhodující pro uvádění vývozu do daňového přiznání.