dnes je 22.7.2024

Input:

Zahraničná pracovná cesta zamestnanca a cestovné náhrady z pohľadu zákona o dani z príjmov a zákona o cestovných náhradách

27.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.2 Zahraničná pracovná cesta zamestnanca a cestovné náhrady z pohľadu zákona o dani z príjmov a zákona o cestovných náhradách

Ing. Ľuboslava Minková


Zamestnanec v rámci zúčtovania zahraničného cestovného príkazu predloží faktúru za ubytovanie. Faktúra je vystavená na vysielajúceho zamestnávateľa. Na faktúre sú okrem nákladov za ubytovanie vyčíslené aj raňajky vo výške 392,86 CZK. Zamestnancovi v zmysle zákona o cestovných náhradách vzniká nárok na stravné vo výške 600 CZK. Uvedená suma stravného je krátená o 25 % z dôvodu poskytnutia raňajok (krátenie predstavuje sumu 150 CZK). Suma poskytnutých raňajok je vyššia ako hodnota, o ktorú bola krátená cestovná náhrada (392,86 - 150 = 242,86 CZK). Predstavuje vyčíslený rozdiel 242,86 CZK (prepočítaný kurzom na eur) zdaniteľný príjem pre zamestnanca? Je

} ?>