dnes je 22.7.2024

Input:

Základné imanie - príklady

31.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.1.1 Základné imanie - príklady

Ing. Martina Mateášová

PhD.

Ing. Ivan Bulánek


Založenie akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií

Dve právnické osoby A a B sa rozhodli založiť akciovú spoločnosť C, a.s.. Základné imanie akciovej spoločnosti C, a.s. predstavuje 25 000 EUR (čo predstavuje 500 ks akcií po 50 EUR/ks). Rezervný fond vytvorený pri vzniku je vo výške 2 500 EUR. Obe právnické osoby splatia vklad v peniazoch na bankový účet.


Otváracia súvaha zostavená ku dňu zápisu akciovej spoločnosti do obchodného registra obsahuje splatené vklady, pohľadávku vo výške nesplatených vkladov, zriaďovacie náklady, základné imanie zapísané do obchodného registra, emisné ážio, rezervný fond a ďalšie skutočnosti uvedené v písomnostiach súvisiacich zo založením a vznikom akciovej spoločnosti.

 


Vklad dlhodobého hmotného majetku do spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným má

} ?>