dnes je 25.2.2024

Input:

Zavedenie pravidla o obmedzení čistých úrokových nákladov s účinnosťou od 1. 1. 2024

28.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.1.1 Zavedenie pravidla o obmedzení čistých úrokových nákladov s účinnosťou od 1. 1. 2024

Ing. Marta Boráková

K zmene zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”), došlo schválením zákona č. 496/2022 Z. z.. Zaviedli sa nové opatrenia na ochranu proti daňovým podvodom a nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov, v súvislosti s praktikami, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov využívajú nadmerné dlhové financovanie.

Zmenou ZDP a zavedením nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov s účinnosťou od 1. 1. 2024 v zmysle čl. 4 smernice Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (ďalej len „smernica ATAD”), došlo k zavŕšeniu transpozície smernice EÚ do právnych predpisov

Najčítanejšie články
viac článkov