dnes je 15.4.2024

Input:

Zdanenie nepeňažného príjmu zamestnanca za rok 2023

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.3 Zdanenie nepeňažného príjmu zamestnanca za rok 2023

Ing. Ján Mintál


Náš zamestnanec – farmaceut doniesol Potvrdenie o výške nepeňažných príjmov za rok 2023, akou formou mu vieme zdaniť tento príjem?

Legislatívna úprava:

Zákon č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v z. n. p.

Pohľad autora na problematiku:

Príjmami zo závislej činnosti sú bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od zamestnávateľa alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Príjmom zamestnanca je okrem peňažného plnenia aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom. Ide napr. o poskytnutie pôžičky s úrokom nižším alebo žiadnym, uzatvorenie a uhradenie poistnej sumy životnej poistky, zaplatenie nájomného za zamestnanca, poskytnutie vozidla zamestnávateľa