dnes je 22.7.2024

Input:

Zníženie administrácie - nové veľkostné kritériá pre účtovné jednotky

27.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.1 Zníženie administrácie – nové veľkostné kritériá pre účtovné jednotky

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, majú povinnosť v zmysle § 2 ods. 5 ZoÚ zatriediť sa do veľkostných skupín podľa splnenia jednotlivých kritérií.

Novelou zákona o účtovníctve, ktorej cieľom je zjednodušiť administratívnu náročnosť mikropodnikov sa zásadne zmenili veľkostné kritériá posudzovania zatriedenia jednotlivých typov účtovných jednotiek.

Podľa zákona o účtovníctve sa účtovná jednotka zaraďuje do jednej z troch nasledovných veľkostných skupín:

  • mikro účtovná jednotka,

  • malá účtovná jednotka,

  • veľká účtovná jednotka.

Povinnosť rozdelenia do veľkostných skupín majú obchodné spoločnosti, družstvá, fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené

} ?>