dnes je 15.4.2024

Input:

Cestovné náhrady z pohľadu účtovníctva

28.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

Kapitoly videa

Webinár je zameraný na základné súčasti cestovných náhrad pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste. Zároveň sa zameriava aj na použitie kurzov pri zahraničných pracovných cestách s náhradami v cudzej mene. Názorným príkladom kalkuluje cestovné náhrady a popisuje spôsob účtovania. Popisuje aj iné povinnosti pre zamestnanca ako aj zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona o cestovných náhradách.

Lektor

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Audítor Roman Juráš pôsobil v rôznych audítorských spoločnostiach aj s medzinárodným charakterom, pričom od roku 2012 je registrovaný ako Certifikovaný štatutárny audítor v Slovenskej komore audítorov. Počas svojej praxe získal bohaté skúsenosti v oblasti finančného auditu a poradenstva v rôznych oblastiach priemyslu a služieb. Okrem toho pôsobil aj ako interný audítor v jednej z najväčších spoločností energetického priemyslu na Slovensku.

V súčasnosti zastáva pozíciu vedúceho oddelenia auditu v skupine BPS Group venujúcej sa auditu, daňovému poradenstvu a účtovníctvu a iným korporátnym službám. Vo svojej oblasti sa venuje aj publikačnej činnosti a školeniam v oblasti účtovníctva a audítorstva.