dnes je 25.2.2024

Input:

MOJE DANE - čo urobiť a na čo sa ešte opýtať pred odovzdaním daňového priznania

13.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

Kapitoly videa

Cieľom webinára je poukázať na tie obsahové položky, ktoré sú predmetom úprav základu dane v podanom daňovom priznaní za rok 2022, a ktoré je do konca zdaňovacieho obdobia možné zo strany daňového subjektu ešte možné ovplyvniť želaným smerom, napr. úhradou záväzkov a pod. Tiež upozorníme na tie položky, ktoré by mohli byť pri zostavovaní daňového priznania prehliadnuté, nakoľko prekračujú viac zdaňovacích období rôznymi úpravami základu dane, ako napr. nedaňové rezervy a pod. Uvedieme aj tie položky, ktoré môžu byť z hľadiska úprav základu dane rôzneho charakteru na základe splnenia rôznych kritérií, ako napr. oslobodenie príjmov z predaja obchodného podielu  alebo môžu mať požadované preukázanie skutočností, napr. potvrdenie od polície pri škodách a pod. Webinár tak pripomenie obsahovú náplň tlačiva daňového priznania.

Lektor

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

Najčítanejšie články
viac článkov