dnes je 20.3.2023

Input:

Najčastejšie chyby v účtovnej závierke podnikateľov - praktické odporúčania

13.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:05

Kapitoly videa

Webinár popisuje najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú pri prezentácii účtovnej závierky. Prechádza základnými zákonnými požiadavkami na zostavenie účtovnej závierky a vymenúva významné chyby z praxe. Jednotlivé odporúčania vedú k vernejšiemu a správnejšiemu obrazu spoločnosti v ÚZ a významnému zníženiu rizík a sankcií vyplývajúcich z nesprávnej prezentácie výsledkov spoločnosti.

Lektor

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Ing. Roman Juráš, DipIFR

Pôsobil  vo viacerých audítorských spoločnostiach ako certifikovaný audítor. Počas svojej dlhoročnej praxe vykonával audit pre spoločnosti z rôznych odvetví hospodárstva. Pracoval aj ako interný audítor pre významnú spoločnosť energetického priemyslu.  Je zakladajúcim partnerom účtovno-poradenskej spoločnosti JurasConsult. V súčasnosti pôsobí ako odborník v oblasti  účtovných  služieb, spracovania daňových priznaní, ekonomického poradenstva a auditu.