dnes je 29.9.2022

Input:

Neplatné skončenie pracovného pomeru od 1.10.2022

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.454 Neplatné skončenie pracovného pomeru od 1.10.2022

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru nenastáva automaticky, z čoho možno vyvodiť, že právny úkon, ktorý smeruje k skončeniu pracovného pomeru sa pokladá za platný až do momentu, kým sa oprávnený z dvojice zamestnávateľ/zamestnanec jeho neplatnosti v zmysle § 78 ZP nedovolá na príslušnom súde. Pre lepšiu ilustráciu je žiaduce zvýrazniť, že na rozhodovanie o pracovnoprávnych sporoch je v každom kraji príslušný výlučne len jeden okresný súd. Zamestnávateľ/zamestnanec sa musia neplatnosti skončenia pracovného pomeru dovolať na príslušnom súde prostredníctvom podania žaloby.

Dňa 1.10.2022 by mala nadobudnúť účinnosť novela, ktorou dôjde k transpozícii smerníc EÚ, a to: Smernice 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a Smernice