dnes je 28.5.2022

Input:

Pravidlá uplatňovania daňových strát mikrodaňovníka v roku 2022

28.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.04.1.1 Pravidlá uplatňovania daňových strát mikrodaňovníka v roku 2022

Ing. Dušan Preisinger

Ekonomickú pozíciu podnikateľského subjektu, ktorý je považovaný za mikrodaňovníka, určuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ide o podnikateľský subjekt – fyzickú osobu, ktorá v príslušnom zdaňovacom období vykázala zdaniteľné príjmy z podnikania, prípadne inej samostatnej zárobkovej činnosti v hodnote, ktorá nie je vyššia ako 49 790 € (ide o ustanovenie súvisiace s registráciou k dani z pridanej hodnoty v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty). Uvedená výška zdaniteľných príjmov (výnosov) sa týka aj právnických osôb.

Jednou z významných výhod mikrodaňovníka je možnosť využiť výhodnejšie odpisovanie hnuteľného majetku v príslušnom zdaňovacom období. Mikrodaňovník má možnosť (v zmysle § 26 ods. 12 ZDP zákona o dani z príjmov) uplatniť