dnes je 30.5.2023

Input:

Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu a podmienok pre jeho vyplácanie s účinnosťou od 1. 7. 2022 a 1. 1. 2023

22.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:20:44

Kapitoly videa

Od 1. júla 2022 sa mení výška daňového bonusu na dieťa a podmienky pre jeho vyplácanie. Ďalšie zmeny v kontexte výšky bonusu budú platiť od 1. januára 2023. Cieľ webinára predstavuje objasnenie zmien v rámci uplatňovania daňového bonusu a podmienok pre jeho vyplácanie s účinnosťou od 1. 7. 2022 a 1. 1. 2023.

Lektor

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník ma Okresnom súde Bratislava II a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala predovšetkým občianskoprávnej a pracovnoprávnej agende. Súčasne absolvovala LL.M. program, kde vo februári 2017 úspešne obhájila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LL.M. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.