dnes je 25.10.2020

Input:

322 Zmenky na úhradu

1.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.85 322 Zmenky na úhradu

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Úhrada záväzku voči dodávateľovi vlastnou zmenkou na úhradu alebo akceptovanou cudzou zmenkou:    
  • - suma záväzku
 
321 - 
  • - úrok
 
  
  • - vzťahujúci sa na bežné účtovné obdobie
 
562 - 
  • - vzťahujúci sa na budúce účtovné obdobie
 
381 - 
  • - menovitá hodnota zmenky na úhradu vrátane úroku
 
- 322 
Úhrada zmenky v lehote splatnosti v hotovosti  322 211 
Úhrada zmenky v lehote splatnosti z bankového účtu  322 221 
Úhrada zmenky na úhradu (zmenkového záväzku) zmenkou na inkaso (prevod zmeniek):  322 312 
  • - sledovanie ručenia zmenky na podsúvahovom účte
 
75. - 


Spoločnosť X dodala dňa 1. 4. 2020 odberateľovi kombajn v hodnote 1 000 000 EUR. Odberateľ v čase splatnosti faktúry nemal dostatok finančných prostriedkov na úhradu predmetnej čiastky, preto dňa 15. 4. 2020 vystavil dodávateľovi dlhodobú vlastnú zmenku, pričom splatnosť zmenky bola do 30. 9. 2021. Zároveň dohodli zmenkový úrok vo výške 5 % p. a. z dlžnej sumy. Dňa 30. 9. 2021 odberateľ ako vystaviteľ zmenky a zmenkový dlžník zmenku zaplatí dodávateľovi ako vlastníkovi zmenky