dnes je 22.7.2024

Input:

Účtovanie zábezpeky v roku 2022

29.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.10.1.3 Účtovanie zábezpeky v roku 2022

Ing. Zuzana Sidorová, daňový poradca, DipIFR

Zábezpeka všeobecne

Poskytnutím zábezpeky prijíma zaviazaná strana majetkové zabezpečenie na splnenie spravidla budúceho záväzku. Zábezpeka neslúži ako prostriedok na zabezpečenie samotného záväzku, ide však o určitý ochranný mechanizmus, ktorým sa veriteľ snaží o uspokojenie svojej pohľadávky v čase, kedy dodávateľ nebude plniť svoj záväzok. Cieľom veriteľa je teda posilniť istotu, že jeho právo bude uspokojené, alebo minimalizovať škody spôsobené tým, že dlžník (dodávateľ) si nesplní svoje zmluvné povinnosti. Zábezpeka sa uvoľní po splnení záväzku.

V praxi, v obchodno-záväzkových vzťahoch, sa najčastejšie možno stretnúť so zábezpekou v podobe financií alebo kaucie, a to alebo na báze dobrovoľnosti (závisí od dohody konkrétnych zmluvných strán, prípadne uplatnenia fakultatívnych

} ?>