Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

361 - Dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba

13.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

361 – Dluhy – ovládaná nebo ovládající osoba

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Zachycují se zde krátkodobé dluhy za ovládanými osobami, mezi ovládanými osobami a za ovládajícími osobami, s výjimkou dluhů vykazovaných na jiných účtech, a přijaté zápůjčky a úvěry.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Dluhy po splatnosti


§ 25–27 ZoÚ, § 18, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 019

NÚR

Rozvaha: Pasiva: C.II.6. – Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ,
PF  
Dluhy mezi ovládajícími a ovládanými osobami  0xx,
1xx,
5xx  
361  Viz podrobněji u účtů 471472.  
2.  BÚ  Dluh z přijetí krátkodobé zápůjčky  221  361   
3.  VZ  Vyúčtování úroků z přijaté zápůjčky  562  361  § 25 odst. 1 písm. w) ZDP 
4.  BÚ  Splacení zápůjčky včetně úhrady úroků  361  221   
5.  VZ  Dluh z povinnosti úhrady ztráty  568  361   
6.  VZ  Odkoupení pohledávky (pořizovací cena)  351  361  Součástí pořizovací ceny pohledávky jsou náklady s pořízením související, např. náklady na znalecké ocenění pohledávek, odměny právníkům, provize.  
7.  VZ  Zaúčtování vzájemného zápočtu pohledávek a dluhů  361  351  Zápočet: § 1982 až 1991 NOZ.  
8.  VZ  Předpis smluvních pokut a úroků z prodlení  544  361  ČÚS 019,
§ 24 odst. 2 písm. zi) ZDP 
9.  VZ  Odpis právně zaniklého dluhu  361  648  Pokud není dluh odúčtován do výnosů, postupuje se podle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (body 11, 12, 15).  
10.  VZ  Přepočty dluhů v cizích měnách v průběhu účetního období (při úhradě) a k rozvahovému dni:    § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 006, ČÚS 019  
a) kurzová ztráta  563  361   
b) kurzový zisk  361  663   


Podnikatelská seskupení podle ZOK – viz poznámka pod účtem 351 Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba.

Seznam zkratek dokladů:

VZ  Vnitřní zúčtování  
BÚ  Bankovní účet  
PF  Přijatá faktura