dnes je 3.6.2020

Input:

385 - Příjmy příštích období

8.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

385 – Příjmy příštích období

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Zachycují se zde výnosy, které s běžným účetním obdobím souvisejí, ale příjem k nim nebyl dosud uskutečněn, např. výnosové provize, provedené a odebrané, ale dosud nevyúčtované práce a služby.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů


§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 13 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva: D.3. Příjmy příštích období nebo C.II.3.3. Příjmy příštích období

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Výnos běžného účetního období, který s daným účetním obdobím časově a věcně souvisí, ale příjem k němu ještě nenastal (nájemné a pachtovné přijaté pozadu)  385  6xx  Současně je znám titul, částka a období.  
2.  VZ  Přepočty příjmů příštích období v cizích měnách k rozvahovému dni:
a) kurzová ztráta
b) kurzový zisk  


563,
385  


385,
663  
 
3.  P,
BÚ  
Zúčtování příjmů v následujících účetních obdobích  211,
221  
385   


Účetní jednotky mají možnost volby při vykazování položek časového rozlišení. Příjmy příštích období se vykáže v aktivech rozvahy buď v položce „D.3. Příjmy příštích období”, nebo v položce „C.II.3.3. Příjmy příštích období”.

Kombinace obou možností, tzn. časové rozlišení v aktivech rozvahy vykázat v položkách „C” a časové rozlišení v pasivech rozvahy vykázat v položkách „D”, není přípustná. Účetní jednotka zvolí způsob vykazování nejpozději k rozvahovému dni. Způsob vykazování nemění postupy účtování o časovém rozlišení ani jeho oceňování.

Seznam zkratek dokladů:

VZ  Vnitřní zúčtování  
BÚ  Bankovní účet  
P  Pokladna