dnes je 28.9.2021

Input:

COVID-19 - Dotácia nájomcom nehnuteľností počas 2. vlny pandémie

10.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.125 COVID-19 – Dotácia nájomcom nehnuteľností počas 2. vlny pandémie

Ing. Dušan Preisinger

Súčasťou foriem podpory, ktorých cieľom je zmierniť ekonomické dopady pandémie COVID-19 na podnikateľské subjekty je aj poskytovanie dotácie nájomcom nehnuteľností, ktorí, na základe prijatých opatrení, zaznamenali výrazný pokles tržieb a v mnohých prípadoch úplné prerušenie podnikateľských aktivít z dôvodu zatvorenia svojich prevádzok. Súčasne však, na základe zmluvy s prenajímateľom, boli povinní platiť nájomné. Ide o vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov. Z dôvodu prepuknutia 2. vlny pandémie majú maloobchodné prevádzky a prevádzky realizujúce svoje aktivity v službách opäť obmedzené svoje aktivity z dôvodu zákazu prístupu verejnosti, ale aj povinným