dnes je 29.9.2022

Input:

Dohoda o skončení pracovného pomeru podľa ustanovenia § 60 Zákonníka práce

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2 Dohoda o skončení pracovného pomeru podľa ustanovenia § 60 Zákonníka práce

JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť dokument

Dohoda o skončení pracovného pomeru uzatvorená podľa ustanovenia § 60 zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov, medzi:

Zamestnávateľom:

názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

zapísaný v registri Okresného súdu: . . . . . . . .