dnes je 28.9.2021

Input:

Informácia o legislatívnom návrhu daňového poriadku a niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2022

26.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.05.1.1 Informácia o legislatívnom návrhu daňového poriadku a niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2022

Ing. Božena Jurčíková

Základné ciele návrhu novely daňového poriadku

Legislatívny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „daňový poriadok”) predkladá ministerstvo financií na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021. Tento návrh daňového poriadku je pokračovaním návrh daňového poriadku z roku 2020, ktorý z rozhodnutia ministerstva financií bol stiahnutý z plánu legislatívnych úloh pre rok 2020.

Dôvodom bol nedostatok času na jeho kvalitné spracovanie, keď sa prednostne zabezpečovali úlohy spojené s ochranou zdravia obyvateľstva a proti šíreniu nebezpečného vírusu COVID-19. Pôvodný návrh daňového